Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz starp interneta tirdzniecības vietnes dzerienufabrika.eu īpašnieku SIA “PROPER”, vienotais reģistrācijas Nr. 54103137941, juridiskā adrese Leona Paegles 2-21, Cēsis, Cēsu nov., Latvija, LV–4101, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu dzerienufabrika.eu interneta tirdzniecības vietnē. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu un attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti dzerienufabrika.eu interneta tirdzniecības vietnē.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces no interneta tirdzniecības vietnes dzerienufabrika.eu, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

Termini

DZĒRIENU FABRIKA – interneta tirdzniecības vietas dzerienufabrika.eu īpašnieks, kas piedāvā un pārdod preces Pircējam saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces “Dzērienu fabrika”. Personai jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu un ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar “Dzērienu fabrika”.

Piegāde – Pircēja pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta Pircēja pasūtījumā.

Pasūtīšana

1.1. Pircējs var izmantot “Dzērienu fabrika” pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Pircējam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

1.2. Veicot preču pasūtīšanu Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

1.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Pircējam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

1.4. Pircēja personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu “Dzērienu fabrika” sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 9. sadaļā.

Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

2.1. Preču cenas “Dzērienu fabrika” ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no Pircēja izmantotās bankas.

2.2. Papildus cenai Pircējam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjerpiegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Piegādes Zonā 1 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir 49,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00 EUR.

2.3. Par piegādi ārpus Piegādes Zonas 1 ir iespējams individuāli vienoties, iepriekš sazinoties ar mūsu menedžeri.

2.4. Detalizēta informācija par piegādes zonām pieejama sadaļā Kā pasūtīt

2.5. Pircējs var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas “Dzērienu fabrika” maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

2.6. Pēc pasūtījuma saņemšanas “Dzērienu fabrika” nosūta Pircējam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

2.7. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai plastmasas maisos.

Produktu apkopošana un piegāde

3.1. “Dzērienu fabrika” cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ “Dzērienu fabrika” negarantē, ka visi Pircēja pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti. Šādā gadījumā mūsu menedžeris sazināsies ar Pircēju un vienosies par preces aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai labāku preci, vai nepiegādātās preces summas atgriešanu Pircēja kontā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā.

3.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Pircējs pasūtījuma veikšanas brīdī. “Dzērienu fabrika” piegādās Pircēja pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Pircēja lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:
piegādātājam ir Pircēja piekrišana; un
mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Pircēja lūgumu ir droši un praktiski. “Dzērienu fabrika” vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

3.3. Pircēja piegādēm uz uzņēmuma adresi, “Dzērienu fabrika” var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

3.4. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecumu apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

3.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Pircēja pasūtījumu Pircēja norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Pircējs tiks informēts un Pircējam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja “Dzērienu fabrika” ir jāatgriež pasūtījums, Pircējam var būt pienākums maksāt papildus piegādes samaksu.

3.6. “Dzērienu fabrika” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pircēja pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā. “Dzērienu fabrika” neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Pircēja vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

Kvalitātes garantija un atbildība

4.1. Produkti, kas attēloti “Dzērienu fabrika”, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Pircēja pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

4.2. Par visu “Dzērienu fabrika” produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. “Dzērienu fabrika” ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Pircējiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

5.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot “Dzērienu fabrika”. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos “Dzērienu fabrika” izdotajos nosacījumos. Pircējs ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

5.2. “Dzērienu fabrika” ir tiesības pieprasīt, ka Pircējam, atsakoties no pārtikas, šīs preces ir jānogādā atpakaļ “Dzērienu fabrika” veikalā, no kura tika veikta piegāde. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

5.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, “Dzērienu fabrika” patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

5.4. Ja Pircējs ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas pie “Dzērienu fabrika” ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un “Dzērienu fabrika” noorganizēs naudas atgriešanu uz Pircēja kontu, no kuras tika veikts pirkums. “Dzērienu fabrika” patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

Pasūtījuma atcelšana

6.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, “Dzērienu fabrika” var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Pircēja informēšanas. Šādos gadījumos, “Dzērienu fabrika” atlīdzinās Pircējam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

Pircēju apkalpošana

7.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos “Dzērienu fabrika” sazinaties ar mums darba laikā 10:00-18:00 pa telefonu +371 28 70 7567 vai e-pastu: info@dzerienufabrika.eu

Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

8.1. “Dzērienu fabrika” patur tiesības vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

8.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

8.3. Ja Pircējs uzskata, ka “Dzērienu fabrika” ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Pircēja iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Pircējs var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

8.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-distances-tirdzniec-bu

Datu apstrāde un aizsardzība

9.1. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par “Dzērienu fabrika” piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi meklējiet privātuma politikā.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS IR AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES UN NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM!

Vai esi vismaz 18 gadus vecs? Lai apmeklētu šo lapu un iegādātos alkoholiskos dzērienus, tev jābūt vismaz 18 gadus vecam. Apstiprini zemāk vai spied "Iziet", lai atstātu šo lapu.